בחרת בתוכנית:
{{ plan.title }}
{{ plan.price }}₪
{{ detail.text }}
{{ detail.text }}
* דרושה הקמת מסוף סליקה בעלות של 50 שקלים
אחוזי סליקה: אשראי - 1.8%, ביט - 2.2%
  • אני מאשר את התקנון